Det finns ett starkt samband mellan att läsa och att skriva. Det ena göder det andra, det är två sidor av samma mynt. För den som har hittat sin läslust har i regel också hittat sin berättarlust. Med den som botten är det lätt att börja berätta sina egna historier, skriva sina romaner, hemsidor, artiklar, dikter, tankar. 

Att många inte har hittat sin läslust – och därmed inte heller sin berättarlust – tror jag beror på att man skjutit över läsandet till att enbart vara en nyttoaspekt. Många kommer inte över tröskeln in i läsningen som gör att de faktiskt kan följa med i en berättelse. Istället trasslar de in sig bland bokstäverna och fastnar. 

När spänning och nyfikenhet skjuter på glömmer vi oss själva för äventyret. Magi? Inte alls. Det är hjärnans endorfinsystem som aktiveras när vi engageras emotionellt av en berättelse – du blir helt enkelt hög av att läsa. Och skriva! Så klart hänger allt samman! 

Det här är ett av fundamenten i mitt arbete. Därför jobbar jag alltid med de färdiga berättelserna, alltid med orden och språket som ingångar i nya texter, nya historier. 

Boka ett möte+46 708 418 480
Skicka ett meddelandeFormulär
Hitta hitBjärsjölagårdsv. 15
275 95 Sjöbo